Direkt nga fushat e Anadrinisë,

vijnë perimet më të freskëta!

KUSH JEMI NE?

Rizona është kompani e industrisë përpunuese në sektorin e agrokulturës. Biznesi është në pronesi privatë e themeluar nga z. Bashkim Bytyqi, më 2009. Ky biznes ka filluar veprimtarinë në baza familjare, për t'u zhvilluar në një kohë të shpejt në një lider në përunimin e perimeve në regionin e Anadrinit. Selia e Rizonës është në fshatin Dejnë, Rahovec ; Regjioni kryesor i Kosovës për prodhimin e perimekulturës.

 

Aktiviteti kryesor i kompanisë Rizona është: grumbullimi, selektimi, përpunimi dhe konzervimin e perimeve,(disa lloje si:somborka, feferona,kerktosk,kepap peper,lakra etj.), e që po zgjerohet me përpunimt dhe që do pasurohet me krijimin e një qendre të vogel përpunuese të perimeve të konzervuara.Përveq rritjes se llojeve të paketimit dhe konzervimit ka investuar në rritjen e cilesis së kualitetit dhe standartiyimin e produkteve,pasi kompania 100 % e produkteve eksporton ne tregun e shteteve te BE- së.  Rritja është e jazhtëzakonshme e cila bazohet në kualitetin e prodhimeve të Rizonës!

PRODUKTET TONA

FOTO GALERIA

KU NDODHEMI NE!

NA SHKRUANI

Duke  u  procesuar...

Ka ndodhur një gabim!

Mesazhi u dërgua

Rizona Food / Te gjitha te drejtat e rezervuara © 2017

design by : mollastudio